Nervoso (Nervous/Angry)

drypoint and mezzotint / image 30,0 X 40,0 cm / paper 39,0 X 53,0 cm / 2020

Sombra (Shadow)

mezzotint / image 13,0 X 15,0 cm / paper 28,5 X 30,0 cm / 2020

Semente (Seed)

mezzotint / image 10,0 X 19,5 cm / paper 28,5 X 30,0 cm / 2020

Templo (Temple)

mezzotint / image 10,0 X 19,5 cm / paper 28,5 X 30,0 cm / 2020

Cataia

mezzotint / image 15,0 X 17,0 cm / paper 26,0 X 29,0 cm / 2020

Repouso (Rest)

mezzotint / image 10,0 X 15,0 cm / paper 28,5 X 30,0 cm / 2019

Esplendor (Splendor)

drypoint and mezzotint / image 30,0 X 40,0 cm / paper 39,0 X 53,0 cm / 2019

Razão de Sambar

drypoint and mezzotint / image 30,0 X 60,0 cm / paper 39,0 X 67,0 cm / 2019

Vício (Vice/Addiction)

drypoint and mezzotint / image 15,0 X 17,0 cm / paper 26,0 X 29,0 cm / 2019

Beija-flor (Hummingbird)

drypoint / image 15,0 X 17,0 cm / paper 26,0 X 29,0 cm / 2019

Gênese (Genesis)

mezzotint / image 19,5 X 19,5 cm / paper 28,5 X 30,0 cm / 2019

Vazio (Void)

mezzotint / image 19,5 X 19,5 cm / paper 28,5 X 30,0 cm / 2019

Noturna (Nocturnal)

mezzotint / image 10,0 X 10,0 cm / paper 26,0 X 29,0 cm / 2018

Casta (Breed)

mezzotint / image 9,5 X 15,0 cm / paper 20,0 X 26,0 cm / 2017

Ruína (Ruin)

mezzotint (3 plates) / image 9,0 X 14,0 cm / paper 20,0 X 26,0 cm / 2017

Puerto Astillero

drypoint / image 19,5 X 29,5 cm / paper 29,0 X 40,0 cm / 2015 / ONETTI series

Larsen anda no mau tempo (Larsen walks in bad weather)

drypoint / image 15,0 X 17,0 cm / paper 26,0 X 29,0 cm / 2015 / ONETTI series

Juntacadáveres

mezzotint / image 19,5 X 29,5 cm / paper 29,0 X 40,0 cm / 2015 / ONETTI series

Restos do cais (Pier remains)

drypoint / image 19,5 X 29,5 cm / paper 29,0 X 40,0 cm / 2015 / ONETTI series

Carniça (Carrion)

drypoint / image 15,0 X 19,5 cm / paper 23,5 X 29,5 cm / 2014

Revoada (Flight)

drypoint / image 10,0 X 15,0 cm / paper 18,5 X 24,5 cm / 2014

Um (One)

drypoint / image 15,0 X 19,5 cm / paper 23,5 X 29,5 cm / 2014